+421 903 221 333 / gu100@gu100.sk | zdielať stránku

Publikácie 
- Za tajomstvami zrúcanín III. | Jaroslav Nešpor

MOMENTÁLNE VYPREDANÉ

 

Autor: Jaroslav Nešpor
Počet strán: 139
Cena: 9,93 EUR (plus poštovné)
ISBN: 978-80-969058-6-7

 

O publikácii:

Zrúcaniny západného Slovenska sú treťou a zároveň poslednou časťou našej trilógie. Opäť sa tu čitateľ oboznámi s osudmi panovníkov i šľachticov a s udalosťami, ktoré sa kedysi odohrali v našich hradoch. Pretože mnohé pamiatky sú dnes už len na okraji našej pozornosti, bližšie predstavujeme a oživujeme zabudnutú históriu týchto strategických miest, kde sa od 13. storočia odohrávali dramatické udalosti významné nielen pre Uhorsko, ale pre celú Európu.
Vďaka obsiahlemu textu tu čitateľ opäť nájde nielen historické súvislosti. Z podrobného opisu sa dozvie, ako rástli jednotlivé stavby do svojej krásy, a prečíta si rozprávkové legendy, ktoré na rozdiel od impozantných hradov nezničil zub času. V prílohe tejto krásne ilustrovanej knižky uvádzame prehľad najvýznamnejších šľachtických rodov, slovníček, odporúčanú literatúru a mapku. 
Poznávanie je vzácna cesta k národnému sebavedomiu aj vtedy, ak na jej konci nenájdeme zlatom blyštiace sa hrady a zámky, ale iba zvyšky hradných múrov. Aj v nich sú ukryté naše perly, je len na nás, či odhalíme ich tajomstvá....