+421 903 221 333 / gu100@gu100.sk | zdielať stránku

Publikácie 
- Panika | Michaela Buck
Autor: Michaela Buck
Cena: 19,90 € (poštovné v cene)
ISBN: 978-80-972290-0-9
 
 
O publikácii:
Táto nevšedná publikácia plná zaujímavých a užitočných informácii, cvičení a skutočných príbehov   je určená predovšetkým  ľuďom, ktorí trpia panickou poruchou, ale aj tým, ktorých panické ataky prepadávajú iba príležitostne. Vyťažia z nej aj ľudia,  ktorých trápia rôzne fóbie. Mnohé z nich sa totiž spájajú s panickými atakmi. Rovnako je určená  pre tých, ktorí chcú lepšie preniknúť do zákutí poruchy a pochopiť, čo ich blízky prežíva a ako sa stať jeho dobrým radcom a dôležitou oporou.  
V publikácii sa dozviete ako sa panické ataky prejavujú, čo ich spôsobuje a akým smerom sa vybrať k línií uzdravenia. 
Medzinárodne uznávaná autorka sa opiera o posledné vedecké výskumy využívané vo svete a zároveň uplatňuje svoje dlhoročné terapeutické skúsenosti. 
 
O autorovi:
Prof. Dr. Michaela Buck, PhD., prednášala psychológiu na University of Indianapolis Athens, University of Nicosia, Cyprus, Komensky University, Slovakia, Masyryk University, CR.  Ako hosťujúci profesor pôsobila na University of North Caroline, USA, West Georgia College, USA a ďalších. 
Ako medzinárodná facilitátorka a supervízorka viedla tréningové terapeutické programy v Nemecku, Veľkej Británii, v USA, v Grécku, na Cypre, na Slovensku a v Čechách.  Okrem tréningových psychoterapeutických programov rozvinula a realizovala desiatky programov pre klinickú i neklinickú populáciu. Na medzinárodných a národných konferenciách prezentovala stovky príspevkov a viedla desiatky workshopov a seminárov. 
Je autorkou niekoľkých kníh, desiatok kapitol v knižných monografiách, vedeckých publikácií a stoviek popularizačných článkov a rozhlasových i televíznych príspevkov popularizujúcich psychológiu. 
Terapeuticky pracovala s takmer tisíckou klientov.