+421 903 221 333 / gu100@gu100.sk | zdielať stránku

Publikácie 
- Múzy a chlapec (Životopis H. CH. Andersena) | Jaroslav Kaňa
Autor: Jaroslav Kaňa
Počet strán: 116
Cena: 4,60 EUR (plus poštovné)
ISBN: 80-969058-3-X

 

O publikácií:
Múzy a Chlapec je obrázková knižka bez obrázkov. Čitateľ si ich vytvára sám, keď putuje spolu s Andersenom od jeho prvých krokov, pádov, výsmechu až po dni naplnené uznaním a slávou. Autor, Jaroslav Kaňa nám ponúka pohľady do duše H. CH. Andersena tak, ako to môže urobiť azda len človek, ktorý mu je blízky, napriek priestoru a času. Odrazu sa ocitáme s Andersenom v jednej školskej lavici, hráme s ním bábkové divadlo, nadchýname sa rušným trhoviskom, s pocitom bezmocnosti prežívame popravu človeka, bolia nás kopance jeho hereckých neúspechov, výsmech ľudí nám ostáva ako guča v hrdle, ale napíšeme s ním aj prvú báseň, zaľúbime sa, aby nás vzápätí prebudila ďalšia facka osudu. Žijeme spolu s Hansom Christianom jeho farebný svet plný naivity a čistej lásky. Cez galériu obrázkov jeho života nás však nenapĺňa úspech a sláva po ktorých tak túžil, ale poznanie, že sa pred nami otvára nový rozmer slávnych Andersenových rozprávok.
 
O autorovi:
Životopisná knižka o H. CH. Andersenovi – Múzy a chlapec je posledným dielom Jaroslava Kaňu. Napísal ju ako poctu k 200. výročiu narodenia slávneho rozprávkara. Vydaním tohto diela, ktoré vychádza rok po smrti autora, chceme vyjadriť uznanie aj tomuto skvelému prekladateľovi, vďaka ktorému slovenský čitateľ spoznal nielen čarovné príbehy Andersenových rozprávok, ale aj viacerých dánskych autorov svetovej literatúry.
Jaroslav Kaňa sa narodil 29.3.1925 v Skalici v evanjelickej rodine učiteľa. Napriek tomu, že vyštudoval právo, venoval sa najmä prekladateľskej činnosti. Práve vďaka brilantným prekladom Jaroslava Kaňu poznáme aj rozprávky H. CH. Andersena. Zbierka Andersenových rozprávok v preklade Jaroslava Kaňu pod názvom Malá morská panna vyšla po prvý raz v roku 1967 a odvtedy bola vydaná ešte štyri krát. Druhá zbierka Andersenových rozprávok opäť v preklade Jaroslava Kaňu vychádza až v šiestich vydaniach. Preložil aj slávnu knihu Karen Enevoldovej - Barbari tiahnu Európou alebo známu trilógiu od dánskeho spisovateľa Martina Andersena Nexo – Dita, dcéra človeka. To je len zlomok prekladov Jaroslava Kaňu, ktorý bol nesmierne plodným prekladateľom nielen prózy, ale aj dánskej poézie a drámy. Jaroslav Kaňa žil so svojou rodinou v Prahe, kde 18. apríla 2004 zomrel.